Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Haminan sekä Kotka-Kymin seurakunnat allekirjoittivat viime perjantaina oppilaitosyhteistyösopimuksen Haminassa. Sopimuksen piiriin kuuluu neljä Kotkan ja Haminan kampusta, noin 3000 opiskelijaa sekä heidän opettajansa. Yhteistyösopimuksella pyritään tarjoamaan apua opiskelijoiden ja opettajien arjessa jaksamiseen. - Kodin, kaveripiirin ja opiskelun ympärille kerääntyneet asiat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, kuinka opiskelussa menestytään tai jaksetaan. - Merkittävässä roolissa ovat myös työelämässä tapahtuneet muutokset ja niiden asettamat odotukset ja paineet, luettelee rehtori Sami Tikkanen. Keskustelutarve opiskelijoiden ja opettajien

Lue lisää...