Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Haminan sekä Kotka-Kymin seurakunnat allekirjoittivat viime perjantaina oppilaitosyhteistyösopimuksen Haminassa. Sopimuksen piiriin kuuluu neljä Kotkan ja Haminan kampusta, noin 3000 opiskelijaa sekä heidän opettajansa. Yhteistyösopimuksella pyritään tarjoamaan apua opiskelijoiden ja opettajien arjessa jaksamiseen. - Kodin, kaveripiirin ja opiskelun ympärille kerääntyneet asiat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, kuinka opiskelussa menestytään tai jaksetaan. - Merkittävässä roolissa ovat myös työelämässä tapahtuneet muutokset ja niiden asettamat odotukset ja paineet, luettelee rehtori Sami Tikkanen. Keskustelutarve opiskelijoiden ja opettajien

Lue lisää...


”Minä olen sanonut sen usein ja sanon vieläkin: Jos joku haluaa tuntea Jumalan ja pohtia hänen olemustaan joutumatta vaaraan, hänen tulee katsoa seimeen, aloittaa alhaalta ja opetella ensin tuntemaan neitsyt Marian Poika, joka syntyi Betlehemissä ja makaa nyt äitinsä sylissä imemässä maitoa. Siten hän saa hyvin selville sen, kuka Jumala on.” Näin kirjoittaa Martti Luther selittäessään jouluevankeliumista tuttua kohtaa: ”Hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen.” (Luuk. 2:7). *** Jeesuksen elämän

Lue lisää...


Jouluseimiperinne on viime vuosikymmeninä tullut osaksi myös suomalaista jouluperinnettä. Haminan seurakunnan Johanneksen kirkossa joulusta kertoo tällä kertaa kuusen asemesta Poitsilan puutyöpiirin kirkkoon lahjoittama seimiasetelma. Sen myötä seurakuntamme liittyy pitkään jouluseimiperinteeseen. Samalla kuusiallergikoille on avoinna kirkko, jossa voi aivastelematta hiljentyä joulun sanoman äärelle. Jeesuksen syntymäkertomuksen havainnollistamisella ihmisten ja eläinten esittämänä tai käsin tehtyjen hahmojen avulla on vuosisataiset juuret. Franciscus Assisilaisen kerrotaan toteuttaneen ensimmäisen ihmisten ja eläinten esittämän jouluseimiasetelman vuonna 1223. Ajatuksensa hän oli saanut vierailullaan Pyhällä

Lue lisää...