Rovasti Juha Parjanen toimii Kotkan rovastikunnan vs. lääninrovastina, kun Haminan seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti Juha Tanska siirtyy loppuvuodeksi johtamiskouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen Järvenpäähän. Kotkan rovastikuntaan kuuluvat Kotka-Kymin, Haminan ja Pyhtään seurakunnat sekä Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakunnat. – Lääninrovasti on rovastikunnan pappien esimies ja vs. lääninrovastina hoidan normaalissa järjestyksessä eteeni tulevat lääninrovastin virkavastuulle kuuluvat tehtävät. – Sijaisena uusien linjauksien tekeminen ei kuulu tehtäviini, kertoo rovasti Juha Parjanen. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra, TT Juha Tanskalle virkavapautta

Lue lisää...


Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska siirtyy loppuvuodeksi  johtamiskouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen Järvenpäähän. – Toimintakulttuurin muutos yhteiskunnassa on synnyttänyt kirkolliselle johtamiselle, jumalanpalveluselämälle ja seurakuntien viestinnälle uusia haasteita, Juha Tanska kuvailee tulevan tehtävänsä aihealueita. – Kun seurakuntien jäsenmäärät ja rippikouluihin osallistuvien joukot ovat vähentyneet, on kirkon johtajien pystyttävä reagoimaan muuttuneessa toimintaympäristössä. Kirkon koulutuskeskus on Kirkkohallituksen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijayksikkö. Jopa seurakuntien talouskysymyksiä suurempana haasteena Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi näkee tulevaisuudessa yhteisen tekemisen kulttuurin opettelemisen seurakuntien työntekijöiden ja

Lue lisää...