Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska on jättänyt eropyyntönsä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille ensi vuoden alusta lukien. Tuomiokapituli käsittelee eropyyntöä istunnossaan 7.9. Juha Tanska on ollut vuoden alusta virkavapaalla kirkkoherran tehtävistä ja hän on toiminut Hiljaisuuden Ystävät ry:n toiminnanjohtajana. Haminan seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee uuden kirkkoherran valintatapaa eli vaaleja kokouksessaan lokakuussa. Kirkkoherra voidaan valita seurakuntaan suoralla vaalilla tai kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi myös päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkoherran sijaisena toimii tällä hetkellä Anna Kinnunen.

Lue lisää...