Diakoniatyötä tekevät

Diakoniatyön vastaanotto Haminassa Kulmakivessä, Mannerheimintie 12

  • ilman ajanvarausta ti ja to  klo 9-10. Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.
  • Voit myös ottaa yhteyttä suoraan työntekijään varataksesi ajan.
  • Kaikki työntekijät tekevät yleistä diakoniatyötä (keskustelua, taloudellista auttamista). Henkilön yhteydessä mainittu erityisala kertoo hänen olevan yhdyshenkilö koko seurakunnan alueella alaan liittyvissä asioissa.

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi ellei toisin mainita

Parjanen, Juha, kappalainen
050 386 5716

diakonia, aikuistyö, kirkkoherran sijainen

Höfer, Mari, johtava diakonian viranhaltija
050 594 3881

päihde- ja mielenterveystyö

Andersen, Eva, diakonian viranhaltija
050 386 5725

yhteiskunnallinen työ ja kriminaalityö

Hammarberg, Anne, diakonian viranhaltija
050 594 3880

kehitysvammaistyö

Kontra, Anni, diakonian viranhaltija
050 526 2493

Miehikkälä, vanhustyö ja omaishoito

Leinonen, Mervi, diakonian viranhaltija
040 056 5010

Virolahti, vapaaehtoistyö ja yhteisvastuukeräys

työsuojeluvaltuutettu

Suurnäkki, Maria, seurakuntapastori
050 594 3882

diakoninen perhetyö