Ehtoollinen

Salaisesti, hiljaa.

Ehtoollista vietetään messuissa. Myös laitoksissa  järjestetään ehtoollistilaisuuksia säännöllisin väliajoin, mutta papit ovat valmiita jakamaan ehtoollista myös pyydettäessä. Myös kodeissa.