Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska, Ekamin rehtori Sami Tikkanen ja Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen allekirjoittivat sopimuksen Ekamin ja seurakuntien välisestä oppilaitosyhteistyöstä Haminassa 16. joulukuuta 2016. Ville Kervinen, Ulla Jaskari, Rita Halme ja Jari Savinainen olivat todistamassa tapahtumaa.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Haminan sekä Kotka-Kymin seurakunnat allekirjoittivat viime perjantaina oppilaitosyhteistyösopimuksen Haminassa. Sopimuksen piiriin kuuluu neljä Kotkan ja Haminan kampusta, noin 3000 opiskelijaa sekä heidän opettajansa.
Yhteistyösopimuksella pyritään tarjoamaan apua opiskelijoiden ja opettajien arjessa jaksamiseen.
– Kodin, kaveripiirin ja opiskelun ympärille kerääntyneet asiat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, kuinka opiskelussa menestytään tai jaksetaan.
– Merkittävässä roolissa ovat myös työelämässä tapahtuneet muutokset ja niiden asettamat odotukset ja paineet, luettelee rehtori Sami Tikkanen.

Keskustelutarve opiskelijoiden ja opettajien parissa on suuri. Jatkuvat opetuksessa säästämiset ja yleiset yt-neuvottelut heijastuvat voimakkaasti myös opiskelijoiden arkeen. Opetuksessa säästäminen heikentää opiskelijoiden ammatillista valmiuksia ja lisää sitä kautta entisestään epävarmuutta työelämään sijoittumiselle.
– Kirkon oppilaitosyhteistyö tarkoittaa sitä, että ollaan läsnä arjessa koulupäivän ja työpäivän keskellä, sanoo oppilaitospastori Jari Savinainen.
– Yhteistyösopimuksilla tähdätään myös siihen, että toiminta seurakuntien puolelta olisi yhtenäistä, vaikka paikkakunnat ja toimintakulttuurit eroavatkin suuresti toisistaan.
Seurakunnat ovat yhteistyösopimusten myötä myös lisänneet panostustaan oppilaitostyöhön tarjoten jatkossa oppilaitospastorin, kampusdiakonin ja nuoriso-ohjaajan palvelut.

Tämä viikon alussa allekirjoitettiin samanlainen yhteistyösopimus Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja seurakuntien välillä. Tämä sopimuksen piiriin kuuluvat Kotkan, Kouvolan, Mikkelin sekä Savonlinnan kampukset ja lähes 10 000 opiskelijaa sekä heidän opettajansa.

Teksti ja kuva: Seppo JJ Sirkka