Marian kirkko ja ruskassa olevat puut

Haminan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 12.10.2021 kokouksessaan pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta, että Haminan seurakunnan tuleva kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Haminan seurakunnan kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli oli pyytänyt Haminan seurakunnan kirkkovaltuustolta kirkkoherran valinnan vaalitapaa. Tuomiokapituli valmistelee kirkkoherran viran auki julistamisen virkavapaalla olleen kirkkoherra Juha Tanskan haettua eroa Haminan seurakunnan kirkkoherran virasta 1.1.2022 alkaen.

Välillisessä vaalissa tuomiokapituli määrää henkilön, jonka tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa. Tuomiokapituli julistaa viran auki ja lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset sekä lausuntonsa hakijoista. Kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan.

Kirkkoherran viransijaisuutta hoitaa Anna Kinnunen siihen saakka, kunnes uusi kirkkoherra aloittaa tehtävässä.