Simo Suutari jatkaa hiippakuntavaltuustossa ja Anna Kinnunen aloittaa uutena edustajana.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari ja  pastori Anna Kinnunen valittiin hiippakuntavaltuustoon. Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitettiin 11. helmikuuta 2020. Papit valitsivat omat edustajansa ja maallikot eli seurakuntien luottamushenkilöt omat edustajansa. Kirkolliskokoukseen valittiin yhteensä 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikkoedustajaa. Kuhunkin hiippakuntavaltuustoon valittiin yhteensä 14 maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä.

Kirkolliskokous päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Se päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa vastaten muun muassa hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

U‍uden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2020–30.4.2024.