Herran Kukkaron nykyinen klassinen ulkoasu on 1920-luvulta.

Haminan kaupungin vanhaa säilynyttä rakennuskantaa edustavan Pikkuympyräkatu 34 lähes vuoden kestänyt remontti on valmistunut. Korjaustoimenpiteillä poistettiin sisäilmaongelma mm. uusimalla alapohja ja tiivistämällä yläpohja. Haminan seurakunnan omistaman rakennuksen käyttöönottojuhlassa ensi perjantaina 25. tammikuuta toimitetaan myös tilojen siunaaminen klo 16.00. Rakennus on seurakunnan nuorisotoimen käytössä ja tunnetaan paremmin Herran Kukkarona. Kaikille avoimet avajaiset ovat klo 14.00-18.00.

Vuonna 1829 asuinkäyttöön valmistuneen ja vuonna 1953 Vehkalahden seurakunnan ostaman rakennuksen lukuiset eri vaiheet ovat varsin tuttuja Vesa-Matti Suurnäkille. Suurnäkki toimi vuosikymmeniä seurakunnan luottamustoimissa ja oli mukana päättämässä useista 1970- ja 1980-lukujen remonteista.

”Haminan toisessa suurpalossa vuonna 1840 täystiilitalon kaikki puuosat tuhoutuivat. Vain täystiilirunkoisen rakennuksen ulkoseinät, jotka ovat paksuudeltaan 70-80 cm, säilyivät palossa.
Kun talo rakennettiin palon jälkeen uudelleen vuonna 1846, laajennettiin sitä samalla pohjoispäädyn hirsiosalla. Talon omisti tuolloin Venäjän armeijan everstiluutnantti Donat Rydzeffsky. Eläkkeelle jäätyään hän perusti taloon Haminan ensimmäisen valokuvaamon vuonna 1854.

Simbergit astuvaan kuvaan mukaan vuonna 1873, kun kadettikoulun kassanhoitaja everstiluutnantti Nikolai Simberg osti talon. Samana vuonna kesäkuun 24 päivänä Simbergit saivat kaksospojat. Taidemaalari Hugo Simberg syntyy ja hän asui perheensä kanssa talossa 6-vuotiaaksi.

Vuonna 1953 Vehkalahden seurakunta osti rakennuksen Aladinin suvulta, jolle talo oli siirtynyt ilmeisesti jo 1920-luvulla. Sota-aikana rakennuksessa toimi kaupungin posti ja lennätin. Seurakunta tarvitsi tiloja korvaamaan vanhat Alakaupungissa sijainneet toimitilat. Vuonna 1956 rakennuksen tilat muutettiin seurakuntasaliksi sekä talonmiehen ja nuorisopapin asunnoiksi. Vuonna 1978 seurakuntasali järjesteltiin uudelleen ja asunnot muutettiin salin aputiloiksi sekä toimistotiloiksi. Seurakunnan nuorisotoimen käyttöön rakennus otettiin vuonna 2004. Tuona vuonna myös Haminan ja Vehkalahden seurakunnat yhdistyivät Hamina-Vehkalahden seurakunnaksi. Vehkalahti-nimi seurakunnan nimessä säilyi aina vuoteen 2011 saakka”, kertoo Suurnäkki.

Suurnäkin lähteenä on ollut mm. Vehkalahden seurakunnan toimitilojen korjausrakentamissuunnitelmaa vuodelta 1994, jonka Kuopion teknillisen oppilaitoksen rakennusarkkitehtilinjan opiskelija Janne Tani teki päättötyönään.

Seppo JJ Sirkka

 


Seurakuntaneuvoksen arvonimen vuonna 2000 saanut Vesa-Matti Suurnäkki esitteli Vehkalahden kunnan ja Vehkalahden seurakunnan pöytäviirejä kotonaan Husulassa.

Hugo Simberg syntyi Haminassa 1873 ja kuoli Ähtärissä 1917.