Johanneksen kirkko

Haminan Johanneksen kirkko on palvellut haminalaisia lähes 180 vuoden ajan. Tarpeen mukaan rakennusta on korjattu ja muutettu. Viime vuosina kirkon käyttö on vähentynyt, ja seurakuntalaiset toivovat käytön monipuolistamista. Tulevien muutosten lähtökohtana on kirkkorakennuksen kulttuuri- ja rakennushistoria, joka ilmenee rakennuksen muodossa, rakennusmateriaaleissa ja kalustuksessa.

Antiikin temppeliä muistuttava Johanneksen kirkko sijaitsee kahdeksankulmaisen, puolustuskaupungin ihanneasemakaavan keskuksessa ja edustaa arkkitehtuurin ideaalia. Rakennus seisoo kuitenkin vapaasti tontilla kirkkopuiston keskellä, ja sisätilan ideaali rikkoontuu alttarilla, jossa saarnastuoli on arkkitehdin vastustuksesta huolimatta keskilinjan sivulla.

Puheenvuorossani kerron kirkkorakennuksen rakentamisesta, muutoksista ja nykytilanteesta, sekä arvioin kirkon säilyneisyyttä ja muutoksissa huomioitavia tärkeitä ominaispiirteitä helmikuussa valmistuneen rakennushistoriaselvityksen pohjalta. Kun tuleva käyttötapa ja muutokset perustuvat tietoon ja ymmärrykseen, on monikäyttöisyyden rinnalla mahdollisuus säilyttää kirkon erityisyys ja arvo.

Hanna Lyytinen
arkkitehti safa, PS poikkeuksellisen vaativa korjaussuunnittelu

Johanneksen kirkon rakennushistoriaselvitys

Arkkitehti Hanna Lyytinen kertoo Johanneksen kirkon selvitystyöstä torstaina 15.4.2021 klo 18 Facebookin kautta striimattavassa lähetyksessä.