Kirkkoherra Juha Tanska siirtyy tämän vuoden ajaksi kouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen.

Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska siirtyy loppuvuodeksi  johtamiskouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen Järvenpäähän.
– Toimintakulttuurin muutos yhteiskunnassa on synnyttänyt kirkolliselle johtamiselle, jumalanpalveluselämälle ja seurakuntien viestinnälle uusia haasteita, Juha Tanska kuvailee tulevan tehtävänsä aihealueita.
– Kun seurakuntien jäsenmäärät ja rippikouluihin osallistuvien joukot ovat vähentyneet, on kirkon johtajien pystyttävä reagoimaan muuttuneessa toimintaympäristössä.

Kirkon koulutuskeskus on Kirkkohallituksen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijayksikkö.
Jopa seurakuntien talouskysymyksiä suurempana haasteena Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi näkee tulevaisuudessa yhteisen tekemisen kulttuurin opettelemisen seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
– Tässä on kyseessä paljon enemmän kuin pelkkä seurakuntalaisten vapaaehtoistoiminta.
– On kyse luottamuksellisesta yhdessä toimimisesta ja vuorovaikutuksesta. Tämä haastaa perinteiseen työntekijä-seurakuntalainen –malliin tottuneet seurakuntien työntekijät tarkastelemaan omaa asennettaan muuttuneessa yhteiskunnassa, visio Kopperi.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra, TT Juha Tanskalle virkavapautta Haminan seurakunnan kirkkoherran ja Kotkan rovastikunnan lääninrovastin viroista 1.2.-31.12.2017 väliseksi ajaksi.
Tanskan sijaisena Haminan seurakunnan kirkkoherrana virkavapauden aikana toimii rovasti Juha Parjanen.

Seppo JJ Sirkka

Seurakuntien työntekijät on nyt haastettu yhdessä tekemiseen, sanoo Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi.