Talousjohtaja Tarja Partanen on luottavainen seurakunnan toimintakykyyn haasteellisissakin tilanteissa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.6. seurakunnan tilinpäätöksen ja tasekirjan, joka sisältää myös toiminnan arvion. Seurakunta sai kiitosta valtuutetuilta yhteiskuntavastuun kantamisesta mm. kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuella työllistämisestä, työkokeilun mahdollistamisesta ja opiskelijoiden tukemisesta.

Talous on haasteellista, sillä seurakunnan väkimäärän vähetessä verotulot pienenevät. Seurakunta on tehnyt henkilöstösuunnitelman ja kiinteistöstrategian. Näitä noudattamalla ja päivittämällä pystytään vastaamaan talouden tasapainottamiseen. Henkilöstösuunnitelman mukaan työntekijöitä vähennetään luonnollisen poistuman kautta. Kiinteistöt on arvotettu ja niistä kiinteistöistä luovutaan, joita ei enää toiminnassa tarvita, mm. Markkulan leirikeskus tulee myyntiin.

Haminan seurakunnan tasekirja 2018