Hoidettu hautausmaa kertoo kunnioituksesta poisnukkuneita läheisiämme kohtaan. Myös kirkkolaki velvoittaa hautojen hoitamiseen.

Haminan seurakunnan Ristiniemen hautausmaalla on tehty seurakunnan toimesta hoitamattomien hautojen katselmuksia 4.8. ja 18.9.2017 ja 25.7.2018.  Yhteensä 102 hautaa todettiin hoitamattomiksi. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.5.2019 (66 §) kuuluttaa nämä haudat. Kunnostuskehotus lähetetään kirjeitse niille yhteyshenkilöille, joiden osoitetiedot ovat seurakunnan tiedossa. Muutoin kunnostuskehotus asetetaan haudalle. Kunnostamiseen on aikaa 30.6.2020 asti.

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, ellei seurakunta ole korvausta vastaan ottanut hautaa hoidettavaksi määräajaksi. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, KL 1054/1993 17. luku 5 §.

Seurakunnan palvelupiste antaa tarvittaessa asiaan liittyviä neuvoja ja lisätietoja, puh. (05) 210 3000, osoite Pikkuympyräkatu 34, Hamina ma-pe klo 9-12 ja 13-15.

Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto