Lähetysjärjestöjen kautta

Lähetystyö julistaa evankeliumia ja auttaa. Haminan seurakunta toteuttaa lähetystehtäväänsä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa ja järjestää monenlaista toimintaa ulkomaisen lähetystyön tukemiseksi.

Kohteet ja sopimukset:
•Israel, nimikkolähetit (SLS) Piittala uutiskirje toukokuu 2018  Sopimuskohderaportti 2/2017 Israel, Jerusalemin Felm keskus, Piittala uutiskirje 3-2018
•Kenia, Matongo, teologinen seminaari, nimikkokohde (SLEY) Kesäkuun 2018 ystäväkirje Markkuloilta Keniasta, Elokuun kirje Markkuloilta 2018
•Pakistan, Peshawarin hiippakunnan kummikoululaiset, nimikkokohde (SLS) Pakistan kummiesite, Kummikirje Pakistanista jouluna 2017 Sopimuskohderaportti 2/2017 Pakistan
•Viro, Tarton Maarian seurakunta, nimikkokohde (ELY)
•Vienan Kemi, nimikkokohde (ELY)
•Viro, Saku, nimikkolähetti (SEKL)

Seuraavilla lähetysjärjestöillä on seurakunnassamme omaa tukijajoukkoaan:
Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Suomen Pipliaseura
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)

Nimikkolähetit ja nimikkokohteet:
•Kirsti Malmi, Viro, kuulumisia Vilkaisu Viroon 6-2018  Vilkaisu Viroon 7-2018  Vilkaisu Viroon 8-2018
•Tarton Maarian seurakunta, Viro
•Matongon teologinen seminaari, Kenia
•Mari ja Sami Parkkinen, Israel, Shalhevetjah-keskus
•Vienan Kemin seurakunta
•Peshawarin hiippakunnan kummikoululaiset, Pakistan

Lisäksi Haminan seurakunnassa tuetaan seuraavien järjestöjen työtä:
Raamatunkääntäjät (Wycliffe)
Sanansaattajat
Pipliaseura
Kylväjä
Merimieskirkko