Lähetysjärjestöjen kautta

Lähetystyö julistaa evankeliumia ja auttaa. Haminan seurakunta toteuttaa lähetystehtäväänsä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa ja järjestää monenlaista toimintaa ulkomaisen lähetystyön tukemiseksi.

Kohteet ja sopimukset:
•Israel, nimikkolähetit (SLS)   Sopimuskohderaportti 2/2017 Israel, Jerusalemin Felm keskusPiittala uutiskirje marraskuu 2018
•Kenia, Matongo, teologinen seminaari, nimikkokohde (SLEY)  Elokuun kirje Markkuloilta 2018
•Pakistan, Peshawarin hiippakunnan kummikoululaiset, nimikkokohde (SLS) Pakistan kummiesite, Sopismuskohderaportti 2018
•Viro, Tarton Maarian seurakunta, nimikkokohde (ELY)
•Vienan Kemi, nimikkokohde (ELY)
•Viro, Saku, nimikkolähetti (SEKL)

Seuraavilla lähetysjärjestöillä on seurakunnassamme omaa tukijajoukkoaan:
Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Suomen Pipliaseura
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)

Nimikkolähetit ja nimikkokohteet:
•Kirsti Malmi, Viro, Malmi uutiskirje marraskuu 2018 Malmi uutiskirje joulukuu 2018
•Tarton Maarian seurakunta, Viro
•Matongon teologinen seminaari, Kenia, Joulukirje 2018 Harjuloilta
•Mari ja Sami Parkkinen, Israel, Shalhevetjah-keskus
•Vienan Kemin seurakunta
•Peshawarin hiippakunnan kummikoululaiset, Pakistan

Lisäksi Haminan seurakunnassa tuetaan seuraavien järjestöjen työtä:
Raamatunkääntäjät (Wycliffe)
Sanansaattajat
Pipliaseura
Kylväjä
Merimieskirkko