Lähetysjärjestöjen kautta

Lähetystyö julistaa evankeliumia ja auttaa. Haminan seurakunta toteuttaa lähetystehtäväänsä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa ja järjestää monenlaista toimintaa ulkomaisen lähetystyön tukemiseksi.

Kohteet ja sopimukset:
•Israel, nimikkolähetit (SLS) Uutiskirje Marko ja Kirsi Piittalalta maaliskuu 2018  Sopimuskohderaportti 2/2017 Israel, Jerusalemin Felm keskus
•Kenia, Matongo, teologinen seminaari, nimikkokohde (SLEY)
•Pakistan, Peshawarin hiippakunnan kummikoululaiset, nimikkokohde (SLS) Pakistan kummiesite, Kummikirje Pakistanista jouluna 2017
•Viro, Tarton Maarian seurakunta, nimikkokohde (ELY)
•Vienan Kemi, nimikkokohde (ELY)
•Viro, Saku, nimikkolähetti (SEKL)

Seuraavilla lähetysjärjestöillä on seurakunnassamme omaa tukijajoukkoaan:
Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Suomen Pipliaseura
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)

Nimikkolähetit ja nimikkokohteet:
•Kirsti Malmi, Viro
•Tarton Maarian seurakunta, Viro
•Matongon teologinen seminaari, Kenia
•Mari ja Sami Parkkinen, Israel, Shalhevetjah-keskus
•Vienan Kemin seurakunta
•Peshawarin hiippakunnan kummikoululaiset, Pakistan

Lisäksi Haminan seurakunnassa tuetaan seuraavien järjestöjen työtä:
Raamatunkääntäjät (Wycliffe)
Sanansaattajat
Pipliaseura
Kylväjä
Merimieskirkko