Rovasti Juha Parjasen puhe Vanhusten viikon pääjuhlassa 11.10.2018

Johan nyt on markkinat! Perinteisesti tänään vietettävät Haminan syysmarkkinat ovat olleet todellinen kiitosjuhla maan kaikesta sadosta. Kuten jokainen meistä vähän vanhemmista haminalaisista muistaa, saimme aikanaan kansakoulusta vallan markkinavapaata. Ja syystä: Haminan torilla oli esillä ja saatavana niin tuoreita vihanneksia kuin juureksia, marjoja ja sieniä. Lisäksi torikauppiaiden kojut pursusivat niin syksyn ja talven vaatteita kuin mattoja ja kodin tarvikkeita. Värikkään markkinahumun kruunasi, ainakin meidän poikien mielestä Tivoli Seiterä ja sen laitteet.

Ja kauppa kävi, koska viljelijät ja muut tuottajat toivat syysmarkkinoille silloin sellaisia tuotteita, joita ei aina kaupasta saanut. Syysmarkkinat olivat odotettu tapahtuma, syksyn sadon kiitosjuhla. Olipa siellä toki niin pelisalinsa kuin vähäpukeisten naistenkin teltta, jonka ulkomainoksia me pojat mietteliäästi tutkailimme.  Totisesti: johan oli markkinat!

Ajan saatossa syysmarkkinoiden merkitys ja viehätys ovat kaikonneet, mutta edelleen niiden perussävynä on kiitos. Kiitos maan sadosta. Kiitos ahkerista käsistä, jotka ovat viljelleet ja varjelleet maan satoa. Kiitos käsityön taitajista, jotka ovat tuottaneet erilaista päälle pantavaa, lämmintä suojaa syksyn ja talven tuuleen ja kylmään.

Kiitos ennen muuta tälle joukolle, teille arvoisat juhlan osanottajat, jotka olette omalla työllänne rakentaneet tämän sotien jälkeisen hyvinvoinnin meille nuoremmille suomalaisille. Te olette konkreettisesti rakentaneet tämän maan sotien jälkeisestä puutteesta tähän menestykseen, hyvinvointiin ja rikkauteen. Te olette hoitaneet, kasvattaneet ja suojelleet meitä lapsianne, lapsenlapsianne ja heidän lapsiaan kaikelta pahalta ja antaneet meille niitä elämän eväitä, joita olemme tarvinneet omalla tiellämme aikuisuuteen, omiin toimiimme ja tehtäviimme. Lämmin kiitos tekemästänne arvokkaasta työtä yhteisen Isänmaamme ja jokaisen meidän hyväksemme.  Kiitos.

Mutta ”vain kissa kiitoksella elää”, sanotaan. Tekemänne työ isänmaamme hyväksi ei saa merkitä sitä, että työnne tehtyänne teidän on aika vain siirtyä syrjään ja jäädä unholaan. Ei, teille kuuluu tekemänne hyvän työn hedelmät, eli mahdollisuus elää hyvää ja rikasta vanhuutta. Elää turvattuja vanhuuden päiviä niin fyysisesti, henkisesti kuin hengellisesti – ollen aktiivisesti osallinen omaan hoivaansa ja hoitoonsa.

Tämän vanhusten viikon tarkoitus on kahtalainen: ensinnäkin sen tavoitteena on rohkaista jokaista vanhuuden vuosiaan elävää olemaan aktiivisesti osallinen arjen toiminnoista ja riennoista, toki omien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Tänään kuitenkin varsin merkittävä osa vanhuksista elää vireää ja osallistuvaa elämää: enää ei 50 vuotiaalle anneta kiikkustuolia ja 60 vuotiaalle kävelykeppiä, vaan tämän päivän 70 vuotias saa aktiivisuusrannekkeen ja 80 vuotias matkaa kavereidensa kanssa ulkomaille. Jos oma kunto ja vointi suinkin sallivat olkaa oikealla tavalla aktiivisia, osallistukaa ja vaikuttaa tämän päivän päätöksiin huomisen hyväksi. Antakaa toimeliaisuuden ilon näkyä ja tuntua, kuten tämän viikon teemassa todetaan.

Toiseksi tämän vanhusten viikon tavoitteena on herätellä päättäjämme niin täällä Haminassa kuin valtakunnan tasolla siihen, että jokaisesta meistä pidetään hyvä huoli kehdosta hautaan. Meidän yhteiskuntamme arvoista kertovat jotain äärettömän tärkeää se, miten hoidamme arvokkaasti ja rakastavasti, riittävin resurssein kaikki suomalaiset elämän eri vaiheissa, riippumatta asuinpaikastamme tai lompakkomme paksuudesta ja osakesalkustamme.

Tämän päivän polttavana poliittisena kysymyksenä on se, miten tulevaisuudessa huolehditaan kaikkien meidän perusturvasta, niistä sosiaali- ja terveyspalveluista (SOTE), joita jokainen eri tavoin käytämme ja tulemme tarvitsemaan. Tällä hetkellä meidän verovaroin kustantamamme julkiset terveys- ja hoivapalvelut ovat kansainvälisessä vertailussa arvioitu niin kustannustehokkaiksi kuin laadullisesti hyviksi. Sain itsekin nauttia muutama vuosi sitten Keskussairaalamme palveluista sairaalan lakanoiden välissä – ja sain hyvää ja asiallista hoitoa. Samoin viime vuonna kuollut äitini sai elämänsä viimeiset vuodet elää turvallisesti hoivakodissa, jonka tarjoamasta hoivasta ja suojasta saan olla kiitollinen.

Miten nämä julkiset, vertailussa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut turvataan myös tulevissa SOTE ratkaisuissa? Sen aika tulee näyttämään, mutta jokainen meistä voi vaikuttaa tuleviin päätöksiin: olkaa suoraan yhteydessä kansanedustajaanne ja kertokaa hänelle huolenne tulevista ratkaisuista. Ravistelkaa omaa valtuutettuanne tuolla Raatihuoneella ja kertokaa, miten olette kokeneet nyt saamanne hoivan ja huolenpidon kaupungiltamme. Kertokaa ajatuksenne, tuokaa julki tahtonne.

Vaikuttakaa. Olkaa aktiivisia. Tuokaa näkemyksenne esiin niin poliittisille päättäjille kuin asioita valmisteleville virkamiehille – vox populi, kansan ääni kuuluu teille – ja se ääni ravistelee politiikan kamareita.

Hyvää vanhusten viikkoa ja yhteistä juhlaa meille kaikille.