Piispa Häkkisen, rovasti Kirsti Aalto, kirjan kansikuvan tekijä kuvataiteilija Paavo Pelvo ja kustannustoimittaja Taru Nieminen Kirjapajasta. Kuva Merja Vuorikari.

Piispa Seppo Häkkisen paimenkirje ”Rohkeasti kristitty” julkistettiin tiistaina 5.2.2019 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa. Julkistamistilaisuudessa Häkkinen kertoi haluavansa tuoreessa kirjassaan rohkaista tavallisia seurakunnan jäseniä tilanteessa, jossa yhteiskunnan ilmapiiri kristinuskoa ja yleensä uskontoa kohtaan on tullut aiempaa kielteisemmäksi. Piispa halusi kirjoittaa kirjan, joka tarkastelee ajankohtaisia asioita hengellisestä näkökulmasta. Hänen mukaansa kirkko, joka pitää kiinni omasta identiteetistään ja arvoistaan, palvelee parhaiten myös yhteiskuntaa.

Kirjapajan kustannustoimittaja Taru Nieminen käytti tilaisuudessa onnittelu- ja kiitospuheenvuoron.

Kirjan viimeistelyssä suuren työn tehnyt rovasti Kirsti Aalto totesi, että kirkkoon kuuluminen ja kristittynä eläminen on joidenkin mielestä kummallista, vierasta ja outoa. Juuri siksi piispan paimenkirje on ajankohtainen. Aallon mukaan piispa Seppo Häkkinen on seurannut apostoli Paavalin ohjetta: ”Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon!”

Piispa Häkkisen aiempi paimenkirje ”Rohkeasti luterilainen” julkaistiin vuonna 2013. Niistä ajoista moni asia kirkossa ja yhteiskunnassa on muuttunut, minkä vuoksi piispalle on kertynyt uutta sanottavaa. Uusi paimenkirje julkaistaan miltei tasan kymmenen vuotta Häkkisen piispaksi vihkimisen jälkeen.

Paimenkirjeellään Häkkinen liittyy vanhaan perinteeseen piispan viran hoidossa. Paimenkirje on nimestään huolimatta kirja. Piispat ovat aika ajoin kirjoittaneet erityisesti omalle hiippakunnalleen mutta myös laajemmin omia ajatuksiaan ja linjauksiaan.  ”Kirja antaa mahdollisuuden pohtia asioita laajemmin ja syvemmin kuin blogikirjoitukset tai somepäivitykset”, toteaa piispa Häkkinen, jolle itselleen juuri kirjojen lukeminen on mieluisa harrastus.