Rovasti Juha Parjanen toimii Kotkan rovastikunnan vs. lääninrovastina, kun Haminan seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti Juha Tanska siirtyy loppuvuodeksi johtamiskouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen Järvenpäähän.

Kotkan rovastikuntaan kuuluvat Kotka-Kymin, Haminan ja Pyhtään seurakunnat sekä Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakunnat.

– Lääninrovasti on rovastikunnan pappien esimies ja vs. lääninrovastina hoidan normaalissa järjestyksessä eteeni tulevat lääninrovastin virkavastuulle kuuluvat tehtävät.

– Sijaisena uusien linjauksien tekeminen ei kuulu tehtäviini, kertoo rovasti Juha Parjanen.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra, TT Juha Tanskalle virkavapautta Haminan seurakunnan kirkkoherran ja Kotkan rovastikunnan lääninrovastin viroista 1.2.-31.12.2017 väliseksi ajaksi.  Tanskan virkavapauden aikana Haminan seurakunnan vs. kirkkoherrana ja vs. Kotkan rovastikunnan lääninrovastina toimii rovasti Juha Parjanen.

Seppo JJ Sirkka