Kaksi kynttilää alttarilla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.1.2022 päätöksen, jolla tiukennetaan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia. 13.-31.1.2022 kaikki sisällä järjestettävät yli 10 hengen ja ulkona järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Lisäksi Kymsote antoi suosituksen, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia ei järjestetä eikä näihin osallistuta.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on ohjeistanut hiippakuntansa seurakuntia toimimaan vastuullisesti ja järjestämään seurakunnan lakisääteiset tehtävät turvallisesti huomioimalla myös viranomaisten antamat määräykset ja ohjeistukset.

Uudet tiukentuneet rajoitukset ja heikentynyt koronatilanne vaikuttavat seurakunnan toimintaan seuraavalla tavalla:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

 •  Seurakuntamme kirkoissa jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua 1/3 kirkon normaalista henkilömäärästä.
 •  Siunauskappeleissa hautaan siunaamiseen voi osallistua 1/3 kappelin normaalista henkilömäärästä. Tämä tarkoittaa, että Leirikankaan kappelissa 40 henkilöä, Ristinimen kappelissa 45 henkilöä ja Myllykylän kappelissa 15 henkilöä.
 •  Muissa seurakunnan tiloissa noudatamme 10 henkilön rajoitusta. Seurakunnan tiloja voidaan vuokrata yksityistilaisuuksiin, jos AVI:n päätöstä 10 hengen rajoituksesta noudatetaan.
 •  Sekä jumalanpalveluksiin että kirkollisiin toimituksiin osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.
 •  Papit eivät osallistu muistotilaisuuksiin tai muihin toimitusten jälkeisiin yksityistilaisuuksiin.
 •  Jumalanpalvelukset striimataan seurakunnan Facebook-sivujen kautta joka sunnuntai klo 10.00.

Aikuisten toiminta, toimisto ja diakonia

 •  Aikuisten ryhmissä ja piireissä, jotka kokoontuvat seurakunnan tiloissa, on noudatettava 10 hengen rajoitusta.
 •  Seurakunnan toimistot palvelevat normaalisti. Toimistoissa on vahva maskisuositus.
 •  Työttömien ja vähävaraisten ruokailu Simeon-salissa myy ruoka-annoksia mukaan.
 •  Diakonian vastaanotto toimii normaalisti. Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme. Diakoniatyöntekijät tekevät myös harkinnan mukaan kotikäyntejä.
 •  Seurakunnan papit ovat varattavissa sielunhoitokeskusteluille ja papin kanssa voi lähteä myös lenkille. Lisätietoja kotisivuillamme ja seurakunnan Facebook-sivuilla.
 • Johanneksen kirkko on avoinna ke-pe klo 10-14 hiljentymistä ja tutustumista varten.
 •  Seurakunnan toimintaa on lisätty alkuvuodesta paljon verkkoon. Seuraa tilaisuuksia ja keskusteluja Facebook-sivujemme kautta.

Lapset, perheet ja nuoret

 •  Lasten ja nuorten toiminnassa maskisuositus on vahva myös lapsilla 4. luokasta ylöspäin.
 •  Perhekerhot ja Simeon-salissa kokoontunut Perhepiiri siirtyvät ulos. Tarkemmat ajat ja paikat löydät kotisivuiltamme.
 •  Päiväkerhot käynnistyvät, mutta toimivat pääsääntöisesti ulkona. Sisätiloissa oleskellaan porrastetusti.
 •  Nuorten viikkotoiminta käynnistyy 10 hengen ryhmissä ja ilmoittautumalla.
 •  2003 ja alle syntyneiden leiritoiminta jatkuu, mutta niiden järjestelyissä noudatamme yleisiä hygieniavaatimuksia ja vältämme korkean riskin toimintaa (mm. yhteislaulu). Leiritoiminnassa noudatetaan seurakunnan leiritoimintaan liittyviä turvallisuusohjeita. Maskisuositus leireillä kaikessa sisällä tapahtuvassa toiminnassa on vahva.
 •  Rippikouluryhmien kokoontumisista ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti suoraan nuorille ja perheille.