Kirkkoherra vs. Anna Kinnunen

Sukuselvitykset tilataan jatkossa Lahden aluekeskusrekisteristä, ohjeistaa vs. kirkkoherra Anna Kinnunen. Kuva Jaana Kivekäs.

Haminan seurakunta on liittynyt Lahden aluekeskusrekisteriin. Päätös pohjautui kirkkohallituksen määräykseen, jonka mukaan kaikkien seurakuntien on liityttävä vuoden 2022 alusta alueellisiin keskusrekistereihin. Kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot ovat jatkossa keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 15.12.2021 alkaen sukuselvitykset tilataan Lahden aluekeskusrekisteristä. Tarkemmat ohjeet löydät täältä. Haminan seurakunnan kirkkoherranvirastosta voi edelleen tilata virkatodistuksen, jossa todistetaan henkilön elävän.

Kaste- ja vihkiaikojen varaukset sekä hautaan siunaamiseen liittyvät asiat hoidetaan edelleen Haminan seurakunnan virastoissa. Yhteystiedot.

Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa sukuselvitysten tilaamista. Nyt koko sukuselvityksen saa yhdestä paikasta kerralla, kertoo vs. kirkkoherra Anna Kinnunen.