Surutyö

Sururyhmät ja suruillat ovat tarkoitettu kaikille sureville omaisille ja niitä järjestetään emäseurakunnassa ja kappeleissa säännöllisesti. Kutsut sururyhmiin lähetetään lähimmälle omaiselle, joka voi halutessaan pyytää mukaansa muitakin surevia. Sururyhmä kokoontuu kuusi kertaa diakonian viranhaltijan ja papin johdolla.