Taizé – International Youth Meeting Hamina

Tervetuloa! - Welcome! - Välkommen! 

Tietoa – Information
Majoittajien ilmoittautuminen

Talkoolaisten ilmoittautuminen – Volunteer registration

Materiaalit – Materials 
Ryhmäilmoittautuminen - Group registration
Yksilöilmoittautuminen - Individual registration

Kansainvälinen Taizé tapahtuma täyttää Haminan kadut 25.-27. elokuuta satojen nuorten kokoontuessa ympyräkaupunkiin ympäri Suomen ja Euroopan. Tänä sekasorron aikana rauha on jotain, josta osa maailman ihmisistä saa vain uneksia. Tämän teeman ympärille rakentuu tapahtumamme Rauhan kaupungissa Haminassa. Teemaa toteutetaan Taizé rukoushetkien, hiljentymisen, keskusteluiden sekä kanavien avulla. Tapahtuma areenana toimii kansainvälisesti tunnettu Hamina Bastioni, alueen kirkot, sekä monet muut historialliset tapahtumapaikat. Tapahtuma on myös osa Haminan kaupungin virallista Suomi 100 ohjelmaa.


The international Taizé meeting fills the streets of Hamina on the 25th - 27th of August as hundreds of young adults from all around Finland and Europe gather in Circular Hamina. During these times of confusion peace is something, that a proportion of people on the Earth can only dream about. We build our meeting around this theme in the Town of peace, Hamina. This theme is achieved via Taizé - prayers, silence, discussions and workshops. For the event arenas we have the internationally known Hamina Bastion, the local churches and numerous other historical locations. The meeting is also part of the official “Suomi100”  program of the town of Hamina.


Det internationella Taizémötet tar plats på gatorna i Fredrikshamn, Finland 25-27 augusti 2017 där hundratals ungdomar kommer samlas tillsammans för fred. Fred är något som delar av världens människor bara kan drömma om. Tillsammans med detta tema bygger vi vårt evenemang i fredens stad Fredrikshamn. För att påvisa temat använder vi oss av andakter och gudstjänster i Taizéanda med bön i tystnad, diskussionsgrupper och workshop.


Find us on!