Taizé – International Youth Meeting Hamina

Tervetuloa! - Welcome! - Välkommen! 

Ohjelma – Programme
Majoittajien ilmoittautuminen

Talkoolaisten ilmoittautuminen – Volunteer registration

Materiaalit – Materials
Ryhmäilmoittautuminen - Group registration
Yksilöilmoittautuminen - Individual registration

 

Kansainvälinen Taizé -tapahtuma täyttää Haminan kadut 25.–27. elokuuta satojen nuorten kokoontuessa ympyräkaupunkiin ympäri Suomen ja Euroopan. Tänä sekasorron aikana rauha on jotain, josta osa maailman ihmisistä saa vain uneksia. Tämän teeman ympärille rakentuu tapahtumamme rauhan kaupungissa Haminassa. Teemaa toteutetaan Taizé rukoushetkien, hiljentymisen, keskusteluiden sekä kanavien avulla. Tapahtuma areenana toimii kansainvälisesti tunnettu Hamina Bastioni, alueen kirkot, sekä monet muut historialliset tapahtumapaikat. Tapahtuma on tarkoitettu 14-36 vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Tapahtuma on myös osa Haminan kaupungin virallista Suomi 100 ohjelmaa.

Lisätietoja
Jaana Kivekäs, pääsihteeri - jaana.kivekas@evl.fi
Anna Mykrä-Siljander, tapahtumakoordinaattori - anna.mykra-siljander@evl.fi


The international Taizé meeting fills the streets of Hamina on the 25th–27th of August as hundreds of young adults from all around Finland and Europe gather in Circular Hamina. During these times of confusion peace is something, that a proportion of people on the Earth can only dream about. We build our meeting around this theme in the Town of peace, Hamina. This theme is achieved via Taizé - prayers, silence, discussions and workshops. For the event arenas we have the internationally known Hamina Bastion, the local churches and numerous other historical locations. The Taizé meeting  is intended for teenagers and young adults age 14 to 36. The meeting is also part of the official “Suomi100”  program of the town of Hamina.

More information
Jaana Kivekäs, event secretary - jaana.kivekas@evl.fi
Anna Mykrä-Siljander, event coordinator - anna.mykra-siljander@evl.fi


Det internationella Taizémötet tar plats på gatorna i Fredrikshamn, Finland 25–27 augusti 2017 där hundratals ungdomar kommer samlas tillsammans för fred. Fred är något som delar av världens människor bara kan drömma om. Tillsammans med detta tema bygger vi vårt evenemang i fredens stad Fredrikshamn. För att påvisa temat använder vi oss av andakter och gudstjänster i Taizéanda med bön i tystnad, diskussionsgrupper och workshop. Den Taizé mötet är avsedd för tonåringar och unga vuxna åldern 14-36.

Mer info
Jaana Kivekäs, händelse sekreterare - jaana.kivekas@evl.fi
Anna Mykrä-Siljander, eventkoordinator - anna.mykra-siljander@evl.fi


Find us on!