Vangit ja omaiset

Seurakunta antaa keskusteluapua ja neuvontaa seurakunnan alueen vangeille ja heidän läheisilleen. Diakoniatyöntekijät toimivat tarvittaessa tukihenkilöinä koevapaudessa tai vapautumisen jälkeen. Diakoniatyöntekijät vierailevat vankiloissa järjestäen kotipaikkaryhmiä. Lisätietoja diakoniatyöntekijä Mari Höfer, p. 050 594 3881.