Haminan seurakunnan diakoniatyön ja partiolaisten yhteisellä tempauksella tarjotaan kuudelle henkilölle mahdollisuutta päästä veneretkelle Itäiselle Suomenlahdelle. Vene Ulko-Nuokkoon lähtee Tervasaaresta 20.6. klo 12.00 ja palaa takaisin klo 18.00. Retki on tarkoitettu perheille, joilla ei ole muuten olisi mahdollisuutta veneilyyn, mökkeilyyn tai matkailuun.

Retkelle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja valinta tapahtuu ensi sijassa sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Mikäli halukkaita retkelle tulee enemmän kuin veneeseen mahtuu, niin osallistujat arvotaan. Hakemuksessa on tarpeellista ilmoittaa myös ruoka-aine –allergiat. Jos lapsi lähtee retkelle yksin, niin lapsella pitää olla vanhemman kirjallinen suostumus. Hakemukset voi lähettää Anne Hammarbergille p. 050 594 3880, anne hammarberg@evl.fi tai seurakunnan osoitteeseen hamina.srk@evl.fi.