Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistuksen voi tilata sähköisesti, puhelimitse tai palvelupisteissä asioimalla. Todistusten toimitusaika on 2-5 työpäivää. Virkatodistukseen perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä tarvitaan vain henkilökohtaiset tiedot. Mikäli kyseessä on perinnöstä luopuminen, tarvitaan sukuselvitys, johon sisältyy puoliso, lapset ja muuttotiedot. Kuolleesta henkilöstä perunkirjoitusta varten laadittavan sukuselvitykseen merkitään puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.

Sukututkimus

Itse tutkien
Sataa vuotta vanhempia sukunsa tietoja voi itsenäisesti tutkia maakunta-arkistossa sekä mikrofilmeiltä palvelupisteissä Haminassa ja Virolahdella. Varauksen sukututkimukseen voi tehdä palvelutoimistoista. Seurakunnista on olemassa seuraavat kirkonkirjat.
Nykypäivää lähestyessä tiedot suvun elossa olevista henkilöistä on hyvä kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30 §:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.
Tilaten
Sukututkimuspyynnöt voi jättää sähköisesti. Mahdollisimman tarkat alkutiedot nopeuttavat tutkimuksen tekoa (esim. syntymä- tai kuolinajat, seurakuntaan tai seurakunnasta muutot). Sukuselvityksiä teemme muiden töiden ohella niiden saapumisjärjestyksessä. Puhelimitse emme anna tietoja sukututkimukseen.

Virkatodistusten hinnat 1.1.2020 alkaen